تقویم همایش ها 

 

 

 
Captcha


 
پژوهشگاه قوه قضاییه
تلفن ثابت

02122376842

نمابر

02122376840

ایمیل

i@ijri.ir

تلفن همراه
آدرس

تهران- اتوبان شهید چمران- اتوبان یادگار امام - بعد از خروجی اوین درکه - پژوهشگاه قوه قضاییه

کدپستی:1983846514

مناسبت ها
تماس با ما

02122376842

02122376840

i@ijri.ir

تهران- اتوبان شهید چمران- اتوبان یادگار امام - بعد از خروجی اوین درکه - پژوهشگاه قوه قضاییه

کدپستی:1983846514 پژوهشگاه قوه قضاییه