تقویم همایش ها

درباره ما

پژوهشگاه قوه قضاییه با اهداف

الف-پاسخگویی به نیازهای پژوهشی قوه قضاییه در موضوعات حقوقی و قضاییه

ب-عنایت به تاکیدات ارزنده مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت امر پژوهش

ج-اهمیت به نقش زیربنایی پژوهش در رشد و بالندگی فردی و ارتقای عملکرد سازمانی

د-توجه به ضرورت تقویت پشتوانه علمی تدابیر، تصمیمات و لوایح قضایی

ه-سازماندهی و نظام مندسازی فعالیت های پژوهشی در دستگاه قضا

و-بستر سازی مناسب برای توسعه پژوهش در حوزه های مرتبط با قضا در سال ۱۳۹۱ تاسیس شد تا به عنوان بازوی پژوهشی و مطالعاتی قوه، به فعالیت بپردازد.

مناسبت ها
تماس با ما

02122376842

02122376840

i@ijri.ir

تهران- اتوبان شهید چمران- اتوبان یادگار امام - بعد از خروجی اوین درکه - پژوهشگاه قوه قضاییه

کدپستی:1983846514 پژوهشگاه قوه قضاییه